Menu

750x100

comarch erp baner

Aplikacja  Comarch  ERP  iFaktury24  to  program  dostępny  z  poziomu  przeglądarki  internetowej,  pozwalający na prowadzenie  firmy  z  każdego  miejsca,  o dowolnej  porze.  Comarch  ERP  iFaktury24  są  proste  w  obsłudze  i  nie wymagają instalacji.
Comarch ERP iFaktury24 to produkt przeznaczonym na rynek masowy mikro firm, w których właściciel lub przez niego wskazana osoba będzie w stanie:
• obsłużyć proces logistyczny,
• dokonać odpowiednich zapisów w Księdze Przychodów i Rozchodów,
• przygotować wymaganą przepisami ewidencje.

Pakiety  dostępne  w  ramach  usługi  Comarch  ERP  iFaktury24  pozwalają  Klientowi  dopasować  funkcjonalność  do własnych potrzeb. Są to:
• Faktury
• Faktury + Księgowość
• Faktury + Magazyn
• Faktury + Magazyn + Księgowość.

FAKTURY
darmowe
FAKTURY
FAKTURY +
KSIEGOWOŚĆ
FAKTURY +
MAGAZYN
FAKTURY +
MAGAZYN +
KSIĘGOWOŚĆ
Ewidencja kontrahentów tak tak tak tak  tak 
Pobieranie danych z GUS  - tak  tak  tak  tak 
Należności i zobowiązania tak tak  tak  tak  tak 
Ewidencja produktów tak tak  tak  tak  tak 
Kontrola stanu magazynowego  - - - tak  tak 
Fakturowanie tak tak  tak  tak  tak 
Faktury korygujące tak tak  tak  tak  tak 
Paragony  - tak  tak  tak  tak 
Fiskalizacja sprzedaży  - tak  tak  tak  tak 
Faktury zakupy tak tak  tak  tak  tak 
Korekty do faktur zakupu tak tak tak  tak  tak 
Faktury pro-forma tak tak tak  tak  tak 
Realizacja zamówień tak tak tak  tak  tak 
Dokumenty w walucie  - tak  tak  tak  tak 
Faktury zaliczkowe - tak  tak  tak  tak 
Kopiowanie dokumentów tak  tak  tak  tak  tak 
Inwentaryzacja - -  - tak tak 
Spis z natury - -  - tak  tak 
Rejstry VAT - - tak   - tak 

Automatyczne księgowanie
dokumentów

- - tak  - tak 
Księgowość KPiR - - tak  - tak 
Wydruk księgi podatkowej - - tak  - tak 
Ustalenie dochodu - - tak  - tak 
Renumeracja zapisów - - tak  - tak 
Ustalenie dochodu - - tak  - tak 
Renumeracja zapisów - - tak  - tak 
Zamknięcie okresu - - tak  - tak 
Deklaracje VAT-7 - - tak  - tak 
e-Deklaracje - - tak - tak 

 Statystyki
(miesięczne zestawienie
przychodów i rochodów)

- - tak  - tak 
Wyposażenie - - tak  - tak 
Ewidencja pracowników - - tak  - tak 
Wynagrodzenia - - tak  - tak 
Własne szablony wydruków -  tak tak  tak  tak


Pakiet  Faktury   przeznaczony  jest  dla  firm  przede  wszystkim  usługowych,  które  nie  potrzebują  kontroli  stanu towarów w magazynie. Firmy takie wykorzystują aplikacje przede wszystkim do wystawiania faktur sprzedaży oraz prowadzenia rozliczeń z kontrahentami.
Magazyn  jest rozliczany metodą FIFO. W przypadku pakietów zawierających Magazyn na karcie produktu o typie towar  znajduje  się  dodatkowy  parametr,  którego  zaznaczenie  spowoduje,  że  będzie  kontrolowany  stan  w magazynie i program zablokuje wydanie przy niewystarczającej ilości.  
Księgowość obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającej się z Urzędem Skarbowym na podstawie.
Księgi podatkowej, oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (rejestry VAT), pozwalających  na  obliczenie  i wydrukowanie  deklaracji  VAT-7.  Oprócz  podstawowych  ewidencji  księgowych program pozwala na prowadzenie ewidencji wynagrodzeń.
Pakiet Księgowość jest integralną częścią systemu Comarch ERP iFaktury24.
Księgowość współpracuje z częścią handlową,  gdzie  Użytkownik  ma  możliwość  wystawienia  faktur  dla  kontrahentów  oraz  rachunków,  które  są przenoszone  odpowiednio  do  rejestrów  VAT  i rejestru  rachunków  oraz  księgowane  w Księdze  Przychodów i Rozchodów.

Wymagania systemowe  
W przypadku komputerów wymagana jest wersja przeglądarki:
• Google Chrome w wersji co najmniej 34,
• Internet Explorer w wersji co najmniej 11
• Mozilla Firefox w wersji co najmniej 28
Aplikację można uruchomić na urządzeniach mobilnych:
• z systemem Android  w wersji 4.0 lub wyższej oraz przeglądarką Google Chrome
• z systemem iOs w wersji 4.0 lub wyższej oraz przegl ądarką Safari  
• z systemem Windows Phone oraz przeglądarką Internet

Ponadto wymagany jest:
• dostęp do Internetu o minimalnej przepustowości łącza internetowego 1Mbit/s  
• Oprogramowanie do czytania plików w formacie pdf
• Konto email

Adres Korespondencyjny:

FIDEI sp. z o.o.
ul. Szolc-Rogozińskiego 4
02-770 Warszawa
skr. poczt. 51

DANE TELEADRESOWE:

e-mail: biuro@fidei.eu

DANE REJESTROWE:

NIP: 951-237-00-87
REGON: 146813980
KRS: 0000472347

KONTAKT:

Kontakt
Formularz kontaktowy
Informacja o prywatności
Pliki cookies

buv2a

 

baner contrav v3

iit v1