Menu

750x100

comarch erp baner

mo kh

Comarch ERP Optima obsługuje wszystkie formy księgowości - od ryczałtu i książki przychodów i rozchodów, aż po pełną księgowość, zwaną księgowością kontową.
Oprogramowanie zawsze pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami, dzięki czemu możesz bezpiecznie i odpowiedzialnie prowadzić księgowość firmy.
Pełna księgowość - księgowość kontowa

Comarch ERP Optima Księga Handlowa umożliwia firmie prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości.
Moduł Księga Handlowa pozwala na:

    tworzenie okresów obrachunkowych,
    stworzenie wielopoziomowego planu kont oraz wykorzystanie funkcji grup kont,
    księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
    generowanie zestawienia obrotów i salda za dowolny okres,
    wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
    predekretację dokumentów,
    prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M i wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji,
    sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7,
    rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową,
    obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
    inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego,
    oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
    księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
    parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
    generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozliczania rozrachunków,
    tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.

Adres Korespondencyjny:

FIDEI sp. z o.o.
ul. Szolc-Rogozińskiego 4
02-770 Warszawa
skr. poczt. 51

DANE TELEADRESOWE:

e-mail: biuro@fidei.eu

DANE REJESTROWE:

NIP: 951-237-00-87
REGON: 146813980
KRS: 0000472347

KONTAKT:

Kontakt
Formularz kontaktowy
Informacja o prywatności
Pliki cookies

buv2a

 

baner contrav v3

iit v1